portrét uprava.jpg

Výsadou života je stát se tím, kým skutečně jste.

- Carl Gustav Jung -

MUDr. Marta Lendlová

Lékař Psychiatr

V roce 2011 jsem absolvovala obor všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně a nastoupila jako lékařka do Psychiatrické nemocnice Brno.

Již při studiu jsem docházela na praxi do soukromé psychiatrické ambulance, kde jsem od roku 2013 rozšířila portfolio svých profesních zájmů o klinické studie, a to v oblastech léčení deprese a schizofrenie. Dostalo se mi bohaté praxe v systémech mezinárodního škálování duševních poruch a nejmodernějších přístupech léčby.

V současnosti poskytuji ambulantní psychiatrickou péči pro dospělé v celém spektru duševních poruch.

Ordinační Hodiny

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8.00-11.30

7.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

7.00-11.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kontakty

Medipa s.r.o.

Tel 777 077 983

Jugoslávská 770/13

613 00 Brno

IČO 293 05 306

Dům zdraví Marty Hartlové

budova A  2 n.p.

 
 

Smluvní Pojišťovny